Arendajad > Registriseaded

Registriseaded

Enamus Messenger Plus!'i valikutest ja teenustest on kättesaadavad erinevate tarkvara akende kaudu. Siiski, kuna me tunneme vajadust hoida pakutavate teenuste hulk ja kasutajasõbralikkus erinevate seadistuspaneelide vahel tasakaalus, ei ole mõned valikud tarkvaras visuaalselt nähtavad.

Lisa enda (edasijõudnud) isiklik puudutus

Kõike seadistusi "DefaultSettings" (sinu@mail.ee asemel) veerus kasutatakse uute kasutajate profiilide loomisel. Sa võid kasutada seda võtit globaalsete seadete loomiseks kõikidele tulevastele kasutajatele (antud Windowsi kontol). Muudatuste rakendamiseks peab Messengeri taaskäivitama.
Alljärgnev informatsioon rakendub Messenger Plus! 4.83 ja uuemale:
HKCU\Software\Yuna Software\Messenger Plus!\Windows Live Messenger\sinu@mail.ee
Note: The registry path for MessengerPlus! prior to version 5 is: HKCU\Software\Patchou\Messenger Plus! Live\your@email.com
Registri tee Väärtuse nimi Tüüp Vaikimisi
\Preferences ShowTextColorDefault dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), värvi lipikud ja koodid sõelutakse, kuid ei tõlgendata. See registriseade mõjutab iga tarkvara osa.
\Preferences PingReply dword 1
Kahendväärtus. Kui väär (0), Messenger Plus! ei saada vastust Ping? päringule, mis saadetakse /ping käsuga.
\Preferences ParsePlusTags dword 1
Kahendväärtus. Kui väär (0), Messenger Plus!'i lipikuid nagu (!M) ei tõlgendata sõnumite saatmisel.
\Preferences ParseCommands dword 1
Kahendväärtus. Kui väär (0), ei tõlgendata Messenger Plus!'i lipikuid nagu (/psm) sõnumite saatmisel.
\Preferences DisplayCommandHelper dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), ei näidata Käsuabi akent, kui kasutatakse esimest korda sõnumi kirjutamisel kaldkriipsu ('/' karakter).
\Preferences ParseContactListCommands dword 1
Boolean value. If false (0), Messenger Plus! Commands such as (/psm) are not parsed in the contact list search control.
\Preferences DisplayContactListCommandHelper dword 1
Boolean value. If false (0), the Command Helper window is not displayed when a slash ('/' character) is typed first in the contact list search control.
\Preferences SoundDevice dword -1
Messenger Plus! kasutab seda heliseade ID'd, kui kutsutakse välja heli kasutavad funktsioonid või salvestatakse heli (nagu waveOutOpen). Kui on -1, kasutatakse vaikimisi wave mapperit. Kui on 0 või enam, kasutatakse määratud heliseadet.
\Preferences SoundPeakLevel dword 70
Seda väärtust kasutatakse Messenger Plus!'i mängitud helide tugevuse normaliseerimiseks (kaasaarvatud kohandatud helid). See tähistab protsenti suhteliselt maksimaalsele helile ja on vahemikus 1 kuni 100. Kui on 0, on heli normalisatsioon välja lülitatud.
\Preferences SoundLogTextColor dword RGB(70,70,70)
Sisestatud teksti värv vestlusaknas emotsiooniheli saatmisel. See on COLRREF väärtus.
\Preferences SoundsSoundByColumn dword 5
Helipaneeli igas veerus kuvatavate helide arv. Et helipaneel kuvab helisid kahes veerus, tähendab see, et ühel lehel näidatakse 10 heli. Sobivate väärtuste vahemik on 3 kuni 15 (ka).
\Preferences MessageRecallMax dword 200
Maksimaalne sõnumite arv eelmiste sõnumite ettetoomiseks teenuse jaoks (vajutades Ctrl+Üles klahve vestluses). Aktsepteeritavate väärtuse vahemik on 0 kuni 5000. Mida rohkem sõnumeid, seda rohkem kasutatakse mälu ühe akna kohta.
\Preferences LogsDateDirFormat string "MMMM yyyy"
Vestluste logifailide ja kataloogide loomise formaat (sõltuvalt sinu logifailide seadistustest ja/või sündmuste logi seadetest). Seda väärtust võib kasutada kosmeetilistel või funktsionaalsetel põhjustel. Näiteks väärtus "yyyy" sunnib Messenger Plus!'i looma uut faili/kataloogi kord aastas ja väärtus "dd-MM-yy" loob uue faili/kataloogi korra päevas.Detailide jaoks vaata allapoole.
\Preferences EnableMsgPlusToasts dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), ei kuva Messenger Plus! hüpikaknaid genereeritud sündmustele.
\Preferences ActionMsgTextColor dword RGB(156,0,156)
Teksti värv vestlusaknas, kui saadetakse tegevuse käsud (/me käsud). See on COLORREF väärtus.
\Preferences AutoMsgTextColor dword RGB(80,120,170)
Sisestatud teksti värv vestlusaknas, kui saadetakse kohandatud oleku automaatsõnumid. See on COLORREF väärtus.
\Preferences FloatChatFlashColor dword -1
Värv, mida kasutatakse töölaua kontaktide tausta välgutamiseks. Vaikimisi on akna taustvärv arvutuslikult tumedam või heledam. See on COLORREF väärtus.
\Preferences ChatLogTimeStampFormat string local specific
Formaat ajatemplite kasutamiseks vestluste logides. Vaikimisi kasutatakse kohalikke seadeid aja arvutamiseks. Detailide jaoks vaata allapoole.
\Preferences TabChatFlashColor dword -1
Värv grupeeritud vestluste sakkide tausta välgutamiseks. Vaikimisi on taustvärv arvutuslik tumedam või heledam toon. See on COLORREF väärtus.
\Preferences ChatLogOpenWithViewer dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär, avatakse Messengerist avatud vestluslogid vaikimisi süsteemi dokumendi vaatajaga, mitte Messenger Plus!'i logifailide sirvijaga. Pea meeles, et krüpteeritud logifailid avatakse alati logifaili sirvijaga (kuna seda tüüpi dokumentide vaikimisi sirvija võib olla ainult Messenger Plus!).
\Preferences QuickIconsParenthesisDelay dword 500
Hilinemine millisekundites, kasutatakse kiirikoonide paneeli kuvamisel, kui kiillause ('(' karakter) on trükitud. Aktsepteeritavate väärtuste vahemik on 1 kuni 10 000 (ka).
\Preferences FloatHideTempo dword 8000
Hilinemine millisekundites, kasutatakse töölaua kontaktide ajutisel peitmisel, kui neile tehakse keskmine klikk. Aknad kuvatakse uuesti pärast selle aja möödumist. Aktsepteeritavate väärtuste vahemik on 200 kuni 3 600 000.
\Preferences FileEventsCutNamesTxt dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), ei lühendata pikemaid kontakti nimesid kui 20 karakterit sündmuste logifailis (ainult tekstiformaadis).
\Preferences EventViewerSortOrder dword 0
Vaikimisi sündmuste sirvija sorteerimine. Võimalikud väärtused: 0 - aeg tõusvalt, 1 - aeg kahanevalt, 2 - allikas tõusvalt, 3 - allikas kahanevalt, 4 - kirjeldus tõusvalt, 5 - kirjeldus kahanevalt.
\Preferences EnableScriptProtection dword 1
Kahendväärtus. Sea vääraks (0), et lülitada välja automaatne skriptide keelamine, kui Messenger enneaegselt töö lõpetab.
\Preferences ChatLogSessionWait dword 600
Hilinemine sekundites, mida kasutatakse otsustamiseks, kas värskelt avatud akent peetakse uueks vestluse sessiooniks. Kui vestlusaken antud kontaktide suletakse ja taasavatakse selle aja jooksul, ei lisata logifaili vastavat päist.
\Preferences AutoAcceptReq dword 65535
Bitimask, mis representeerib automaatselt vastuvõetud kutseid vestluses, kui "Automaatselt võta vastu" teenus on sisselülitatud. Kasuta seda seadet filtrikombinatsioonide loomiseks, mis ei ole eelistuste paneelist kättesaadav. Filtermaski väärtuse loomiseks lisa valitud filtrite numbrid. Et automaatselt kõike vastu võtta peale mõnede filtrite, lahuta numbrid arvust 65535. Võimalikud väärtused: 1 - failid, 2 - veebikaamera saatmine, 4 - veebikaamera vaatamine.
\Preferences ScriptEditorFontFace string "Courier New"
Skriptiredaktoris näidatava JScript koodi fondi nimi.
\Preferences ScriptEditorFontSize dword 10
Skriptiredaktoris kuvatava JScript koodi fondi suurus punktides.
\Preferences TabMobileChatWnds dword 1
Kahendväärtus. Kui väär (0), ei grupeerita mobiilseadme vestlusi teiste vestlustega kokku.
\Preferences DisplayInfoMessageDelay dword 8000
Aeg millisekundites, mis kulub "informatsiooni sõnumite" kuvamiseks vestlusaknas, et teavitada sündmustest nagu oleku muutus.
\Preferences OverrideImgTransfer dword 0
Kahendväärtus. Kui tõene (1), sunnib Messenger Plus! saatma JPG pilti, kui vestlusaknasse kopeeritakse pilt. Eriti kasulik, kui sulle ei meeldi fotojagamine Messenger 2009's.
\Preferences DynamicSkin dword 0
Kahendväärtus. Kui on tõene (1), lubab Messenger Plus! dünaamilise kujunduse teenuse Messenger 2009's, muudab kujundust Messengeri taaskäivitamata (ainult saadaval Messenger 2009's, sea vääraks (0), et keelata automaatne kujundus, kui Messenger enneaegselt töö lõpetab).
\Preferences SkinEnableOnImport dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), ei märgita automaatselt kastikest "luba see kujundus" kujunduse importimisel.
\Preferences EnablePreferencesTreeBackground dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), eemaldatakse puu taust eelistuste taustalt.
\Preferences ParseFbYaMsg dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), ei eemaldata värvi lipikuid ja koode sõnumitelt, mis saadetakse Yahoo'sse või Facebooki.

HKCU\Software\Yuna Software\Messenger Plus!\Windows Live Messenger
Note: The registry path for MessengerPlus! prior to version 5 is: HKCU\Software\Patchou\Messenger Plus!Live
Registri tee Väärtuse nimi Tüüp Vaikimisi
\GlobalSettings AlwaysReloadInterfaces dword 0
Kahendväärtus. Kui on tõene (1), laetakse Messenger Plus! alati failidest/ressurssidest. Vaikimisi laeb Messenger Plus! iga akna korra ning hoiab seda mälus, et kiirendada järgmisi laadimisi. Muuda seda käitumist, kui sa töötad Messenger Plus!'i kohandatud kujundustega ning ei taha igakord liidese faili muutes Messengerit taaskäivitada.
\GlobalSettings\Scripts ScriptDebugReloadOnChange dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), ei jälgita skriptifaile muudatuste pärast, kui skriptide kirjutamisel on silumismeetod sisselülitatud. Vaikimisi, kui skriptifaili muudetakse väliselt, laetakse silumise režiimis terve fail uuesti, lubades arendajatel kasutada väliseid redaktoreid.
\GlobalSettings AllowDirectXCheck dword 1
Kahendväärtus. Kui väär (0), ei kontrolli Messenger Plus!, kas täisekraan mäng on käimas enne teavituste kuvamist. See lahendab vigaste audio/video koodekite probleemid, mis tekitavad selle kontrolli toimumisel vea.
\GlobalSettings ScriptIconContactList dword 1
Kahendväärtus. Seda seadet kasutatakse ainult siis, kui "Lisa Plus!'i nupud kontaktlisti" valik on eelistustes lubatud. Kui on väär (0), ei lisata skriptide ikooni tööriistareale.
\GlobalSettings FormatIconChatWnd dword 1
Kahendväärtus. Seda väärtust kasutatakse ainult siis, kui "Lisa Plus!'i nupud vestlusaknasse" valik on eelistustes lubatud. Kui on väär (0), siis ei lisata tööriistareale vormindamispaneeli ikooni.
\GlobalSettings SoundIconChatWnd dword 1
Kahendväärtus. Seda seadet kasutatakse ainult siis, kui "Lisa Plus!'i nupud vestlusaknasse" valik on eelistustes lubatud. Kui on väär (0), ei lisata tööriistareale emotsioonihelide ikooni.
\GlobalSettings ScriptIconChatWnd dword 1
Kahendväärtus. Seda seadet kasutatakse ainult siis, kui "Lisa Plus!'i nupud vestlusaknasse" valik on eelistustes lubatud. Kui on väär (0), ei lisata tööriistareale skriptide ikooni.
\GlobalSettings SafeHook dword 1
Kahendväärtus. Kui on väär (0), on Messenger Plus! sunnitud haakuma vajalike funktsioonidega, isegi kui mõni muu tarkvara või draiver juba haakub nendega ebaühilduval moel. See võib põhjustada kas Messenger Plus!'i eduka laadimise probleemideta või siis Messengeri kokkujooksmise. Kasuta seda seadet ettevaatlikult.

 
 • h - tunnid eelneva nullita ühenumbriliste tundide jaoks; 12-tunnine kell.
 • hh - tunnid eelneva nulliga ühenumbriliste tundide jaoks; 12-tunnine kell.
 • H - tunnid eelneva nullita ühenumbriliste tundide jaoks; 24-tunnine kell.
 • HH - tunnid eelneva nulliga ühenumbriliste tundide jaoks; 24-tunnine kell.
 • m - minutid eelneva nullita ühenumbriliste minutite jaoks.
 • mm - minutid eelneva nulliga ühenumbriliste minutite jaoks.
 • s - sekundid eelneva nullita ühenumbriliste sekundite jaoks.
 • ss - sekundid eelneva nulliga ühenumbriliste sekundite jaoks.
 • t - ühe karakteriga ööpäevaosa näitav sõne nagu A või P.
 • tt - mitme karakteriga ööpäevaosa näitav sõne nagu AM või PM.
Kuupäeva templid
Ümbritse tekst ühekordsetes jutumärkides. Näide: "dd'-'MM" toodab "18-10" kuupäeva 18. oktoober jaoks.
 • d - kuupäev numbritena ilma juhtiva nullita ühenumbriliste päevade jaoks.
 • dd - kuupäev numbritena juhtiva nulliga ühenumbriliste päevade jaoks.
 • ddd - nädalapäev kolmetähelise lühendina.
 • dddd - nädalapäev täisnimega.
 • M - kuu numbritena ilma juhtiva nullita ühenumbriliste kuude jaoks.
 • MM - kuu numbritena juhtiva nulliga ühenumbriliste kuude jaoks.
 • MMM - kuu kolme tähelise lühendina.
 • MMMM - kuu täisnimega.
 • yy - Aasta kahe numbriga, kuid eelneva nulliga alla 10 aasta puhul.
 • yyyy - Aasta nelja numbriga!