ผู้พัฒนา > การสร้างสกิน

เอกสารการสร้างสกิน

ฉันสามารถสร้างสกินของฉันเองได้อย่างไร?

ที่นี่, ผู้ใช้สามารถทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสกินสำหรับ Messenger Plus!

Skinning documentation for Windows Live Messenger.

Skinning documentation for the Messenger Plus! Skype Toolbar.


แบ่งบันให้กับเพื่อนๆ

การสร้างสรรค์สกินที่แปลกใหม่ให้แก่คนทั้งโลกนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่จะเก็บไว้ดูคนเดียวมันก็ไม่ใช่ ฐานข้อมูลสกินอย่างเป็นทางการคือที่แห่งแรกที่ผู้ใช้งาน Messenger Plus! ส่วนใหญ่ เข้ามาค้นหาสกินใหม่ๆ และในหมวดนี้ของเวปไซต์ได้มีผู้เข้าชมมากกว่าหนึ่งแสนคนต่อวันและทุกๆวันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นเพราะสกิน

สามารถทำการส่งสกินได้อย่างไร?