Geliştiriciler > Kayıt Defteri Ayarları

Kayıt Defteri Ayarları

Messenger Plus!'ın çoğu seçeneği ve özelliğine yazılımın çeşitli pencerelerinden erişilebilir. Bununla birlikte, sunulan seçenek sayısı ile çeşitli tercihler panellerinin kullanıcı dostluğu arasında bir denge kurma ihtiyacı hissettiğimizden, bazı seçenekler yazılımda görsel olarak sunulmamaktadır.

Kendi (gelişmiş) kişisel dokunuşunuzu ekleyin

sizin@epostanız.com yerine "DefaultSettings"e eklenen bütün ayarlar yeni kullanıcılar için yeni profiller oluştururken kullanılacaktır. Bu anahtarı (verilen bir Windows hesabında) gelecekteki bütün kullanıcılar için varsayılan ayarlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Değişikliklerin uygulanması için Messenger'ın yeniden başlatılması gerekir.
Aşağıdaki bilgi Messenger Plus! 5.00 için tam geçerlidir. Çoğu ayar daha önceki Messenger Plus! sürümlerinde de kullanılabilir ancak bu durumda ayarların ekleneceği kayıt defteri yolu HKCU\Software\Patchou\ altındaki anahtarlar olacaktır ve bir ayar doğru yapıldığı halde etkili olmazsa kullandığınız sürümde desteklenmediğindendir.
HKCU\Software\Yuna Software\Messenger Plus!\Windows Live Messenger\sizin@epostanız.com
Not: Messenger Plus! Live sürümleri için kayıt defteri yolu: HKCU\Software\Patchou\Messenger Plus! Live\sizin@epostanız.com
Kayıt Defteri Yolu Değer Adı Tür Varsayılan
\Preferences ShowTextColorDefault dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise,  renk etiketleri ve kodları ayrıştırılır ama yorumlanmaz (metinleri renkli yapmaz). Bu kayıt defteri ayarı yazılımın her yerini etkiler.
\Preferences PingReply dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Messenger Plus!, /ping komutu ile gönderilen Ping? isteklerine bir cevap göndermeyecek.
\Preferences ParsePlusTags dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, iletiler gönderilirken (!M) gibi Messenger Plus! etiketleri çevrilmez.
\Preferences ParseCommands dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, iletiler gönderilirken (/psm) gibi Messenger Plus! komutları çevrilmez.
\Preferences DisplayCommandHelper dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, bir iletinin en başına bir slaş ('/' karakteri) yazıldığında Komut Yardımcısı penceresi görüntülenmez.
\Preferences ParseContactListCommands dword 1
Boolean value. If false (0), Messenger Plus! Commands such as (/psm) are not parsed in the contact list search control.
\Preferences DisplayContactListCommandHelper dword 1
Boolean value. If false (0), the Command Helper window is not displayed when a slash ('/' character) is typed first in the contact list search control.
\Preferences SoundDevice dword -1
Messenger Plus!, ses çalmak ya da kaydetmek için sesle ilgili işlevleri (WaveOutOpen gibi) çağrırken bu ses aygıtı ID'sini kullanır. -1 ise, varsayılan dalga konumlandırıcısı kullanılır. 0 ya da daha yüksekse, belirtilen ses aygıtı kullanılır.
\Preferences SoundPeakLevel dword 70
Bu değer, Messenger Plus! tarafından çalınan seslerin (ifade sesleri dahil) yüksekliğini normalleştirmek için kullanılır. Bir sesin en fazla yüksekliğine göre bir yüzde belirtir ve 1'den 100'e kadar değişir. 0 ise, ses yüksekliği normalleştirmesi devre dışıdır.
\Preferences SoundLogTextColor dword RGB(70,70,70)
İfade sesleri gönderildiğinde sohbet penceresine yerleştirilen metnin rengi. Bu bir COLORREF değeridir.
\Preferences SoundsSoundByColumn dword 5
Ses panelinde her bir sütunda görüntülenen ifade sesi sayısı. Ses paneli iki sütun görüntülediği için, varsayılan değer olan 5, her bir sayfada 10 sesin görüntüleneceği anlamına gelir. Kabul edilebilen değerler 3'ten 15'e kadar değişir.
\Preferences MessageRecallMax dword 200
Önceki Metni Geri Çağırma özelliği (bir sohbet penceresinde Ctrl+Yukarı'ya basıldığındaki özellik) için saklanacak en fazla ileti sayısı. Kabul edilebilen değerler 0'dan 5.000'e kadar değişir. Saklanan daha çok ileti her bir sohbet penceresi tarafından daha çok bellek kullanımı demektir.
\Preferences LogsDateDirFormat string "MMMM yyyy"
Sohbet günlüğü dosyaları ya da dizinleri oluşturmak için kullanılan biçim (sohbet günlükleri ve/veya olay günlükleri ayarlarınıza bağlı). Bu değer kozmetik ya da işlevsel amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, "yyyy" değeri Messenger Plus!'ı yılda bir kez yeni bir dosya/dizin oluşturmaya zorlayacak ve "dd-MM-yy" günde bir dosya/dizin oluşturacaktır. Daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.
\Preferences EnableMsgPlusToasts dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Messenger Plus! üretilen olaylar için herhangi bir açılır pencere görüntülemeyecek.
\Preferences ActionMsgTextColor dword RGB(156,0,156)
Eylem komutları (/me komutları) gönderildiğinde sohbet penceresine yerleştirilen metnin rengi. Bu bir COLORREF değeridir.
\Preferences AutoMsgTextColor dword RGB(80,120,170)
Kişisel durumlar tarafından otomatik iletiler gönderildiğinde sohbet penceresine yerleştirilen metnin rengi. Bu bir COLORREF değeridir.
\Preferences FloatChatFlashColor dword -1
Seyyar masaüstü kişisi pencerelerini yakıp söndürmek için kullanılan renk. Varsayılan olarak, pencerenin arka plan rengi daha koyu ya da daha açık bir renk hesaplamak için kullanılır. Bu bir COLORREF değeridir.
\Preferences ChatLogTimeStampFormat string local specific
Sohbet günlüklerinde zaman damgaları yazmak için kullanılan biçim. Varsayılan olarak, zamanı hesaplamak için yerel ayarlar kullanılır. Daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.
\Preferences TabChatFlashColor dword -1
Sekmeli sohbet düğmelerinin arka planını yakıp söndürmek için kullanılan renk. Varsayılan olarak, pencerenin arka plan rengi daha koyu ya da daha açık bir renk hesaplamak için kullanılır. Bu bir COLORREF değeridir.
\Preferences ChatLogOpenWithViewer dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Messenger'dan açılan sohbet günlükleri Messenger Plus!'ın Günlük Görüntüleyicisi tarafından değil varsayılan sistem belge görüntüleyicisi ile açılır. Şuna dikkat edin ki şifreli sohbet günlükleri her zaman günlük görüntüleyici tarafından açılır (çünkü bu türdeki belge için varsayılan görüntüleyici sadece Messenger Plus! olabilir).
\Preferences QuickIconsParenthesisDelay dword 500
Bir iletide bir parantez ('(' karakteri) yazıldığında Hazır İfadeler panelini görüntülemek için kullanılan gecikme, milisaniye cinsinden. Kabul edilebilen değerler 1'den 10.000'e kadar değişir
\Preferences FloatHideTempo dword 8000
Seyyar masaüstü kişisi pencerelerinin üzerine orta-tıklandığında onları geçici olarak saklayan gecikme, milisaniye cinsinden. Pencereler bu gecikmenin süresi dolduktan sonra otomatik olarak geri gösterilir. Kabul edilebilen değerler 200'den 3.600.000'e kadar değişir.
\Preferences FileEventsCutNamesTxt dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, kişi adları 20 karakterden uzunsa olay günlüğü dosyasında (sadece metin biçiminde) kesilmez.
\Preferences EventViewerSortOrder dword 0
Olay görüntüleyici penceresinin varsayılan sıralama yönü. Mümkün değerler: 0 - Azalan sırada zaman, 1 - Artan sırada zaman, 2 - Azalan sırada kaynak, 3 - Artan sırada kaynak, 4 - Azalan sırada tanım, 5 - Artan sırada tanım.
\Preferences EnableScriptProtection dword 1
Boolean değer. Messenger kapandığında scriptlerin otomatik olarak devre dışı bırakılmasını devre dışı bırakmak için yanlışa (0) ayarlayın.
\Preferences ChatLogSessionWait dword 600
Yeni açılan bir sohbet penceresinin yeni bir sohbet oturumu sayılması için kullanılan gecikme, saniye cinsinden. Bir kişiyle bir sohbet penceresi kapatılıp bu gecikme bitmeden yeniden açılırsa, ilgili sohbet günlüğünde yeni bir başlık eklenmez.
\Preferences AutoAcceptReq dword 65535
Davetleri otomatik kabul et" özelliği etkin olduğunda sohbette otomatik olarak kabul edilecek davetleri gösteren bit maskesi. Bu ayarı Tercihler panelinden kullanılamayan filtre birleşimleri oluşturmak için kullanın. Bir filtre maskesi değeri oluşturmak için seçtiğiniz filtre numaralarını toplayın ve toplamı bu anahtarın değeri olarak ayarlayın. Bazı filtreler hariç her şeyi otomatik kabul etmek için sayıları 65535'ten çıkarın ve sonucu bu anahtarın değeri olarak ayarlayın . Mümkün değerler: 1 - Dosyalar, 2 - Web kamerası gönderme, 4 - Web kamerası görüntüleme.
\Preferences ScriptEditorFontFace string "Courier New"
Script Düzenleyici'de JScript kodunu görüntülemek için kullanılan yazı tipinin adı.
\Preferences ScriptEditorFontSize dword 10
Script Düzenleyici'de JScript kodunu görüntülemek için kullanılan yazı tipinin boyutu, punto cinsinden.
\Preferences TabMobileChatWnds dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Taşınabilir Aygıt sohbet pencereleri diğer sohbet pencereleri ile sekmelenmez.
\Preferences DisplayInfoMessageDelay dword 8000
Durum değişiklikleri gibi olayları bildirmek için sohbet pencerelerinde görüntülenen "bilgi iletileri" için süre, milisaniye cinsinden.
\Preferences OverrideImgTransfer dword 0
Boolean değer. Doğru (1) ise, konuşmaya bir resim yapıştırıldığında Messenger Plus! dosya aktarımı ile bir JPG dosyasının gönderilmesini zorlar. Özellikle Messenger 2009'daki Fotoğraf Paylaşmayı sevmiyorsanız kullanışlıdır.
\Preferences DynamicSkin dword 0
Boolean değer. Doğru (1) ise , Messenger Plus! Messenger 2009'daki dinamik arayüz özelliğini etkinleştirir, arayüzlerinizi Messenger'ı yeniden başlatmadan değiştirir (henüz yalnızca Messenger 2009'da kullanılabilir, Messenger beklenmedik şekilde sonlanırsa özelliği devre dışı bırakmak için yanlış (0)'a ayarlayın).
\Preferences SkinEnableOnImport dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, bir arayüz alırken "Arayüzü etkinleştir" onay kutusu varsayılan olarak seçilmez.
\Preferences EnablePreferencesTreeBackground dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Tercihlerdeki ağaç arka planı kaldırılır.
\Preferences ParseFbYaMsg dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Yahoo! ya da Facebook kişilerine gönderilen iletilerdeki renk etiketleri ve kodları kaldırılmaz.

HKCU\Software\Yuna Software\Messenger Plus!\Windows Live Messenger
Not: Messenger Plus! Live sürümleri için kayıt defteri yolu: HKCU\Software\Patchou\Messenger Plus! Live
Kayıt Defteri Yolu Değer Adı Tür Varsayılan
\GlobalSettings AlwaysReloadInterfaces dword 0
Boolean değer. Doğru (1) ise, Messenger Plus! Live pencereleri dosyalardan/kaynaklardan her zaman yeniden yüklenir. Varsayılan olarak, Messenger Plus! her bir pencereyi sadece bir kez yükler ve daha sonraki yüklemeleri hızlandırmak için hafızada tutar. Bu davranışı, Messenger Plus! için özel arayüzler üzerinde çalışıyorsanız ve arayüz dosyasında her değişiklik yaptığınızda Messenger'ı yeniden başlatmak zorunda olmak istemiyorsanız değiştirin..
\GlobalSettings\Scripts ScriptDebugReloadOnChange dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, script dosyaları, script yapma için onarma kipi etkin olduğunda değişiklikler için gözetlenmez. Varsayılan olarak, onarma kipinde, bir script dosyası dışarıdan değiştirilirse, bütün script yeniden yüklenir, böylece geliştiricilerin dış düzenleyiciler kullanabilmeleri sağlanır.
\GlobalSettings AllowDirectXCheck dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Messenger Plus!, bildirim açılır pencerelerini görüntülemeden önce tam ekran bir oyun oynanıp oynanmadığını kontrol etmeye çalışmaz. Bu, bu denetim gerçekleştirildiğinde bir hata oluşturan bozuk video/ses kodeklerinin yol açtığı sorunları çözer.
\GlobalSettings ScriptIconContactList dword 1
Boolean değer. Bu ayar sadece tercihlerdeki "Kişi listesine Plus! düğmeleri ekle" seçeneği etkinken kullanılır. Yanlış (0) ise, araç çubuğuna scriptler simgesi eklenmez.
\GlobalSettings FormatIconChatWnd dword 1
Boolean değer. Bu ayar sadece tercihlerdeki "Sohbet pencerelerine Plus! düğmeleri ekle" seçeneği etkinken kullanılır. Yanlış (0) ise, araç çubuğuna biçim paneli simgesi eklenmez.
\GlobalSettings SoundIconChatWnd dword 1
Boolean değer. Bu ayar sadece tercihlerdeki "Sohbet pencerelerine Plus! düğmeleri ekle" seçeneği etkinken kullanılır. Yanlış (0) ise, araç çubuğuna ifade sesleri simgesi eklenmez.
\GlobalSettings ScriptIconChatWnd dword 1
Boolean değer. Bu ayar sadece tercihlerdeki "Sohbet pencerelerine Plus! düğmeleri ekle" seçeneği etkinken kullanılır. Yanlış (0) ise, araç çubuğuna scriptler simgesi eklenmez.
\GlobalSettings SafeHook dword 1
Boolean değer. Yanlış (0) ise, Messenger Plus!, ihtiyaç duyduğu işlevlere, başka bir yazılım ya da sürücü bunlara uyumsuz bir şekilde zaten çengel atıyorsa bile çengel atmaya zorlanır. Bu, ya Messenger Plus!'ın sorun çıkmadan başarılı bir şekilde yüklenmesine neden olur ya da Messenger'ı kapatır. Bu ayarı önlem alarak kullanın.

Saat Etiketleri
Metni tek tırnak içine alın. Örnek: "HH':'mm" öğleden önce 11:40 için "11:40" üretecek.
 • h - Tek basamaklı saatler için başında sıfır olmadan saat; 12-saat düzeni.
 • hh - Tek basamaklı saatler için başında sıfır olarak saat; 12-saat düzeni.
 • H - Tek basamaklı saatler için başında sıfır olmadan saat; 24-saat düzeni.
 • HH - Tek basamaklı saatler için başında sıfır olarak saat; 24-saat düzeni.
 • m - Tek basamaklı dakikalar için başında sıfır olmadan dakika.
 • mm - Tek basamaklı dakikalar için başında sıfır olarak dakika.
 • s - Tek basamaklı saniyeler için başında sıfır olmadan saniye.
 • ss - Tek basamaklı saniyeler için başında sıfır olarak saniye.
 • t - Bir karakterli saat işareti, A ya da P gibi.
 • tt - Çok karakterli saat işareti, AM ya da PM gibi.
Tarih Etiketleri
Metni tek tırnak içine alın. Örnek: "dd'-'MM" 18 Ekim için "18-10" üretecek.
 Önemli: Windows'ta dosya adlarında desteklenmeyen /\:*?"<>| karakterlerini kullanmayın.
 • d - Tek basamaklı günler için başında sıfır olmadan ayın günü.
 • dd - Tek basamaklı günler için başında sıfır olarak ayın günü.
 • ddd - Üç harfli kısaltma olarak haftanın günü.
 • dddd - Tam adıyla haftanın günü.
 • M - Tek basamaklı aylar için başında sıfır olmadan ay.
 • MM - Tek basamaklı aylar için başında sıfır olarak ay.
 • MMM - Üç harfli kısaltma olarak ay.
 • MMMM - Tam adıyla ay.
 • yy - Son iki hanesi ile yıl ama 10'dan küçük olan yıllar için başında sıfır olacak.
 • yyyy - Dört hanesinin tamamı ile yıl.